X

De houtsnip


Overige namen Scolopax rusticola (Wetenschappelijk), 
Woodcock (Engels) 
Waldschnepfe (Duits)
Bécasse des bois (Frans) 

Orde Charadriiformes
Familie Strandlopers (Scolopacidae)
Voorkomen Jaarvogel. 
Vrij schaarse broedvogel; wintervogel in klein aantal, doortrekker in vrij groot aantal; 
Herkenning Bruingekleurde steltloper met een lengte van 33-38 cm, inclusief de 6 tot 8 cm lange dunne snavel.
Lastig zichtbaar door goede camouflage en gedrag.

De houtsnip is een solitair levende bosvogel en bijzonder goed gecamoufleerd.
Zittend op de bosbodem is de vogel nauwelijks te onderscheiden van gevallen blad en boombast.
Alleen als de houtsnip vliegt dan zijn ze enigszins zichtbaar. Maar daar heeft de houtsnip echter ook iets op gevonden: ze worden pas een beetje actief wanneer de schemering inzet. Tegen een donker wordende ochtend- of avondlucht kan het bolle silhouet van een houtsnip nog wel eens gezien worden. 

In het voorjaar, wanneer baltsende mannetjes lange vluchten maken, is de trefkans het grootst. Zoek dan in de buurt van vochtige loofbossen met open plekken naar deze vogels.

Leefomgeving en voedsel 


  • Houtsnippen broeden in bossen en bosrijke gebieden met een flinke hoeveelheid struikgewas. 
  • Ze maken het nest op de bodem van het bos. 
  • De broedperiode is vanaf april. 
  • Ze kunnen twee legsels per jaar uitbroeden met gemiddeld 4 eieren. 
  • Het voedsel bestaat uit insecten en andere ongewervelden.


Vogeltrekroutes


De trekrichting lijkt variabel te zijn, van pal westelijk tot zuidwaards. 
Houtsnippen die in Nederland van een ring zijn voorzien, zijn teruggemeld uit de overwinteringsgebieden in Ierland, Spanje en Frankrijk.

 
Werkgroep Houtsnippen

Ringoven 26
3402 SB  IJSSELSTEIN


info@eendenkooi.net

 


© 2024 Werkgroep Houtsnippen

 

 

powered by Natuurlijk !